Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ THỐNG SẤY KHÔNG SỬ DỤNG CỦI ĐỐT ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT THUỐC LÁ Ở VIỆT NAM Tải xuống tải PDF