Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nhiệt phân đến chất lượng nhiệt phân của viên nén trấu Tải xuống tải PDF