Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nhiệt phân đến chất lượng nhiệt phân của viên nén trấu

  • Nguyễn Thị Thu Hà Khoa Công nghệ năng lượng, Đại học điện lực, Việt Nam
  • Phạm Hoàng Lương Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Laurent Van de Steene Trung tâm nghiên cứu quốc tế về nông nghiệp (CIRAD), Cộng hòa Pháp
  • Nguyễn Hồng Nam Khoa Năng lượng, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Sinh khối, chủ yếu là phụ phẩm nông nghiệp, được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam như một nguồn năng lượng năng lượng. Đối với mục tiêu cấp nhiệt, sinh khối thường được nâng cấp bằng cách chuyển đổi nhiệt hóa học hoặc sinh học trước khi được sử dụng làm nhiên liệu sạch và hiệu quả. Trong công trình này, quá trình nhiệt phân viên trấu được thực hiện bằng lò điện. Ba giá trị nhiệt độ cuối cùng được chọn là 4000C, 6000C và 8000C. Đối với mỗi giá trị của nhiệt độ nhất định, 3 mức thời gian lưu trú cho quá trình nhiệt phân được đặt lần lượt là 0, 60 và 120 phút. Một số đặc tính của sản phẩm cuối cùng từ các quá trình nhiệt phân này, tức là chất bốc, hàm lượng tro, cacbon cố định và giá trị gia nhiệt cao (HHV) đã được xác định. Kết quả thí nghiệm cho thấy trong phạm vi thí nghiệm, sản phẩm than hoa đạt hàm lượng cacbon cố định cao nhất ở nhiệt độ 6000C với thời gian nhiệt phân là 120 phút.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-14