Quay trở lại chi tiết bài viết THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ Ở VÙNG TÂY BẮC Tải xuống tải PDF