Quay trở lại chi tiết bài viết CẤU TRÚC CLUSTER TẬP HỢP TỪ CÁC HẠT COLLOID DẠNG ELLIPSOID Tải xuống tải PDF