Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá ban đầu về ô nhiễm vi nhựa trong trầm tích bãi biển và nước bề mặt ở khu vực ven bờ thành phố Quy Nhơn Tải xuống tải PDF