Đánh giá ban đầu về ô nhiễm vi nhựa trong trầm tích bãi biển và nước bề mặt ở khu vực ven bờ thành phố Quy Nhơn

  • Võ Văn Chí
  • Nguyễn Thị Phương Hiền
Từ khóa: vi nhựa , quy nhơn , sự ô nhiễm , trầm tích , nước bề mặt.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong nước bề mặt và trong trầm tích bãi biển khu vực thành phố Quy Nhơn. Các mẫu nước và trầm tích được thu tại 4 điểm dọc theo bãi biễn Quy Nhơn để phân tích. Mẫu nước được xử lý bằng SDS, Biozym ES, Biozym F và H2O30% trong khi mẫu trầm tích chỉ xử lý bằng H2O30%. Kết quả cho thấy mật độ vi nhựa trong nước bề mặt dao động từ 16,37 – 62,86 vi nhựa/m3 và trung bình là 30,32 vi nhựa/m3 trong khi mật độ vi nhựa trong trầm tích dao động trong khoảng 1700 – 3100 vi nhựa/kg trầm tích khô và trung bình là 2400 vi nhựa/kg trầm tích khô. Nguồn nước thải trực tiếp từ thành phố được xem là nguồn gây ô nhiễm vi nhựa chính ở khu vực nghiên cứu. Chiều dài các sợi vi nhựa chủ yếu trong khoảng 300 – 2000 µm trong khi diện tích các mảnh vi nhựa tập trung ở nhóm 45000 – 400000 µm2. Màu xanh biển, màu trắng và màu tím là những màu chủ đạo của vi nhựa dạng sợi và màu trắng, vàng và xanh biển là các màu ưu thế của vi nhựa dạng mảnh.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-30