Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động của tiếp xúc đa thị trường và rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam Tải xuống tải PDF