Quay trở lại chi tiết bài viết Quy mô công ty, đòn bẩy tài chính và thành quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam Tải xuống tải PDF