Quay trở lại chi tiết bài viết Thiết kế mồi gene cho phản ứng Nested-MSP khuếch đại gene RASSF1A (Ras association domain family member 1) Tải xuống tải PDF