Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát khả năng của phycocyanin trong bảo vệ da in vitro và in vivo Tải xuống tải PDF