Khảo sát khả năng của phycocyanin trong bảo vệ da in vitro và in vivo

  • Tô Minh Quân
  • Trang Hoàng Ngọc Ngân
  • Lê Thị Thu Uyên
  • Đặng Hồng Loan
  • Lại Đình Biên
  • Lê Thành Long
Từ khóa: chống lão hóa da; H2O2; nguyên bào sợi; phycocyanin; tảo spirulina; tia UV

Tóm tắt

Phycocyanin (PC) là một protein màu xanh lam có hoạt tính chống oxi hóa. PC chiếm khoảng 10% khối lượng khô tảo Arthrospira platensis. Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng PC trong lĩnh vực mỹ phẩm. Trong nghiên cứu này, PC được khảo sát khả năng bảo vệ tế bào da trong điều kiện in vitroin vivo. Đối với thử nghiệm in vitro, tế bào nguyên bào sợi người (hF) được nuôi trong môi trường DMEM/F12 chứa PC (0.1 -10 µg/ml) 24 giờ trước khi xử lý với 150µM H2O2 trong 90 phút. Sau 04 ngày, tiến hành khảo sát hình dạng tế bào và xác định marker đặc trưng cho quá trình lão hóa senescence-associated β-galactosidase (SA-gal). Đối với thử nghiệm trên chuột, chuột Mus musculus var. albino được cạo sạch da lưng, bôi PC 50 µg/ml 03 giờ trước mỗi lần chiếu UV. Thí nghiệm được tiến hành trong 08 tuần, mỗi tuần xử lý PC và chiếu UV 06 ngày. Sau 08 tuần, đánh giá tính chất bề mặt da và nhuộm mô học vùng da xử lý. Kết quả cho thấy PC nồng độ 10 µg/ml đã làm giảm tác hại của H2O2 đối với tế bào: tế bào vẫn duy trì dạng thon dài, tỉ lệ diện tích nhân/tế bào tương tự như tế bào ban đầu (0.16 ± 0.06), tỉ lệ tế bào biểu hiện SA-gal thấp (27.1 ± 6.1%). Sau 08 tuần xử lý, da chuột được bôi với PC 50 µg/ml trước khi chiếu UV có tính chất: mịn, ít nếp nhăn, cấu trúc mô học da tương tự như da tự nhiên. Kết luận: phycocyanin các tác dụng bảo vệ nguyên bào sợi da in vitro khỏi tác nhân hydrogen peroxide ở nồng độ 10 µg/ml và in vivo khỏi tác hại của tia UV ở nồng độ 50 µg/ml.

Tác giả

Tô Minh Quân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trang Hoàng Ngọc Ngân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Thị Thu Uyên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Đặng Hồng Loan

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh

Lại Đình Biên

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Thành Long

Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-22
Chuyên mục
Bài viết