Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và kháng viêm của cao chiết nấm Vân Chi đỏ Pycnoporus sanguineus phân lập tại Việt Nam Tải xuống tải PDF