Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng giữa cường độ bê tông nhựa và hàm lượng thành phần cốt liệu Tải xuống tải PDF