Nghiên cứu ảnh hưởng giữa cường độ bê tông nhựa và hàm lượng thành phần cốt liệu

  • Huỳnh Chương Trần
  • Ngọc Trà My Lâm

Tóm tắt

Ở Việt Nam, đường cao tốc sử dụng bê tông nhựa nóng là chủ yếu. Tuy nhiên, kết cấu áo đường bằng bê tông nhựa có tuổi thọ thấp. Trên đường cao tốc, với lưu lượng giao thông lớn, tốc độ cao, tải trọng nặng là những nguyên nhân làm kết cấu áo đường sớm hư hỏng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất thành phần cốt liệu cho bê tông nhựa để nâng cao chất lượng cho kết cấu áo đường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết