Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu tính an toàn và khả năng bảo vệ ấu trùng tôm sú của một số chủng Bacillus phân lập từ trùn quế trong điều kiện phòng thí nghiệm Tải xuống tải PDF