Quay trở lại chi tiết bài viết CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG: MỘT NGHIÊN CỨU CẮT NGANG Tải xuống tải PDF