Quay trở lại chi tiết bài viết KIẾN THỨC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ TỔN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2022 Tải xuống tải PDF