Quay trở lại chi tiết bài viết Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2019 Tải xuống tải PDF