Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2019

  • Lê Thanh Hà, Nghiêm Nguyệt Thu, Phạm Văn Phú Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Từ khóa: Yếu tố liên quan, Tình trạng dinh dưỡng, Tai biến mạch máu não, Bệnh viện Lão khoa trung ương

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2019.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành với cỡ mẫu 125 người bệnh tai biến mạch máu não từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019.

Kết quả: Trong tổng số 125 người bệnh tai biến mạch máu, BMI bình thường chiếm 80,0%, suy dinh dưỡng chiếm 16,8%, thừa cân - béo phì chiếm 3,2%. Nhóm độ tuổi ≥70 có nguy cơ suy dinh dưỡng cao gấp 2,8 lần so với nhóm <70 tuổi (p < 0,05). Người bệnh nhồi máu não có nguy cơ suy dinh dưỡng cao gấp 1,9 lần so với những người bệnh xuất huyết não (p < 0,05). Người bệnh nuôi ăn qua sonde có nguy cơ suy dinh dưỡng cao gấp 1,6 lần so với nhóm người bệnh tự ăn được qua đường miệng và nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch (p < 0,05).

Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở người bệnh tai biến mạch máu não cao. Có mối liên quan giữa tuổi, loại tai biến mạch máu não và đường nuôi dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng. Người bệnh tai biến mạch máu não cần được đánh giá tình trạng dinh dưỡng ngay sau khi nhập viện. Từ đó có định hướng, mục tiêu chăm sóc và cải thiện dinh dưỡng cho người bệnh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-27