Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá khả năng đáp ứng của điều dưỡng trong phòng và xử trí phản vệ tại bệnh viện 19-8 bộ công an năm 2021 Tải xuống tải PDF