Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh theo mô hình nhóm tại 4 khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019 Tải xuống tải PDF