Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh theo mô hình đội tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2019 Tải xuống tải PDF