Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến nhân lực điều dưỡng tại 6 Bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2017 Tải xuống tải PDF