XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN MẶN TỈNH KIÊN GIANG

  • Nguyễn Xuân Niệm
  • Đỗ Minh Nhựt
  • Lê Văn Dũng
  • Phan Văn Tâm

Tóm tắt

Là địa phương sản xuất lúa trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long, đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp và ngày càng khốc liệt, Kiên Giang đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm ổn định sản xuất và đời sống của người dân. Một trong những giải pháp quan trọng mà tỉnh đã triển khai là đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) vào canh tác lúa tại các vùng đất phèn mặn nhằm nâng cao giá trị và lợi nhuận cho người sản xuất lúa, góp phần thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị tăng cao và bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-28
Chuyên mục
Bài viết