Kết quả thực hiện dự án: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “chuối xiêm sinh thái – Cà Mau”

  • Đinh Hùng Anh

Tóm tắt

Trong chiến lược phát triển ngành nông nghiệp, tỉnh Cà Mau đã xác định 5 ngành hàng nông sản chủ lực là: Lúa chất lượng cao, Gỗ, Tôm, Cua và Chuối. Đây là những ngành hàng hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá cho nền nông nghiệp của tỉnh bởi đáp ứng được các tiêu chí về điều kiện thổ nhưỡng, có khả năng phát triển thành vùng nguyên liệu lớn cũng như nhu cầu thị trường... Một giải pháp được đề ra song song với chiến lược phát triển trên là việc xây dựng và phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, điểm liên kết sản xuất, để tạo chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất cũng như đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu hàng hoá nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-28
Chuyên mục
Bài viết