Quay trở lại chi tiết bài viết Kết quả thực hiện dự án: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “chuối xiêm sinh thái – Cà Mau” Tải xuống tải PDF