MÔ HÌNH KẾT NỐI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “HẠT ĐIỀU BÌNH PHƯỚC” – CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

  • Huỳnh Tấn Toàn
Từ khóa: Hạt điều Bình Phước, chỉ dẫn địa lý Bình Phước, phát triển kinh tế địa phương

Tóm tắt

Chỉ dẫn địa lý đã và đang là “vấn đề” hấp dẫn mà các địa phương, nhà quản lý vĩ mô trong nước quan tâm để xây dựng cho địa phương mình trong suốt nhiều thập kỷ qua. Khi chưa có thì quyết tâm làm bằng được, khi có rồi thì phải tìm cách để quản lý, bảo tồn, phát triển một cách có hiệu quả. Rất nhiều cuộc hội thảo liên quan đến vấn đề này được các địa phương quan tâm đề tìm một hướng đi đúng. Năm 2018, tỉnh Bình Phước cũng là địa phương được Cục sở hữu trí tuệ- Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận sở hữu chỉ dẫn địa lý về sản phẩm hạt điều, một trong những sản phẩm có thế mạnh với những đặc trưng riêng của mình. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả đề xuất 02 mô hình và 06 nhóm giải pháp quản lý hiệu quả chỉ dẫn địa lý “hạt điều Bình Phước”, làm đòn bẩy kích cầu và tạo tiền đề cơ hội để phát triển sản phẩm nông nghiệp địa phương, phát triển kinh tế và đặc biệt ngành du lịch dịa phương tại Tỉnh Bình Phước trong thời gian đến

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-18
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH