VẼ MINH HỌA ẢNH KỸ THUẬT SỐ TRONG TRUYỆN TRANH THIẾU NHI VỀ NỮ TƯỚNG NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  • Hoàng Thị Huyền Trang
  • Kiến Thị Huệ
Từ khóa: Minh họa kỹ thuật số, truyện tranh thiếu nhi, Nữ tướng Nguyễn Tị Định.

Tóm tắt

Nguyễn Thị Định là nữ chính trị gia Việt Nam, nữ thiếu tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Bà từng lập rất nhiều chiến công trong thời kỳ chiến tranh giai đoạn sau giải phóng miền nam. Bà cũng là Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước (nên bỏ đoạn này vì phần nội dung đã có). Nghiên cứu “Vẽ minh họa ảnh kỹ thuật số trong tranh truyện thiếu nhi về nữ tướng Nguyễn Tị Định” được thực hiện bằng phương thức vẽ minh họa kỹ thuật số, nhằm tạo ra sản phẩm truyện tranh mang tính ứng dụng để truyền tải truyền thống cách mạng, tinh thần dân tộc, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về cuộc đời của bà, người phụ nữ “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp mỹ thuật học, nghiên cứu tài liệu thứ cấp, quan sát, phỏng vấn sâu và thực nghiệm nhằm tổng hợp, hệ thống hóa những cơ sở lý luận về vẽ minh họa kỹ thuật số, minh họa truyện tranh thiếu nhi, tổng hợp các tư liệu, hình ảnh về cuộc đời bà Nguyễn Tị Định. Nghiên cứu vận dụng các nội dung, hình ảnh đó vào việc sáng tạo sản phẩm truyện tranh thiếu nhi mang tên “Huyền thoại nữ tướng Nguyễn Tị Định – Kỳ 1: Người đàn bà vượt biển” và ý nghĩa, giá trị của sản phẩm ứng dụng - truyện tranh thiếu nhi về nữ tướng Nguyễn Thị Định. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-18
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC