HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: GIỚI TRONG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI

  • Thúy Hà Thị
Từ khóa: Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Hội thảo khoa học Quốc tế “Giới trong Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai” được tổ chức ngày 26 tháng 10 năm 2021. Hội thảo được tài trợ bởi cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UNWOMEN), Cơ quan phát triển Quốc tế Thụy Điển – SIDA, Dự án EMPOWER “Tăng cường quyền con người và bình đẳng giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu” và Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted).

Hội thảo được tổ chức với 2 hình thức trực tiếp và online với sự tham dự của các nhà khoa học uy tín đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, các học giả từ các nước Anh, New Zealand, Hàn Quốc, Hà Lan… đại diện các trường đại học, các tổ chức đối tác trong và ngoài nước.

Chủ trì hội thảo gồm có: PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, PGS.TS Vũ Mạnh Lợi – Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Dương Kim Anh – Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam. Hội thảo đã công bố kết quả nghiên cứu khoa học của 37 bài viết về 4 chủ đề liên quan đến vai trò giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai:

Chủ đề 1: Các vấn đề lý luận về Giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Chủ đề 2: Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai – Thực trạng các vấn đề giới

Chủ đề 3: Kinh nghiệm và thực hành quốc tế ở Việt Nam trong đảm bảo bình đẳng giới trong ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Chủ đề 4: Các nội dung khác liên quan đến biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Với 10 bài tham luận được trình bày, hội thảo đã thu hút được nhiều ý kiến trao đổi về các vấn đề liên quan đến Giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Bế mạc hội thảo, TS. Dương Kim Anh – Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam khẳng định: Giới là một trong những nhân tố quan trọng có tác động to lớn tới việc phòng ngừa, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai. Có khác biệt giới trong cảm nhận và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. Phụ nữ có xu hướng nhận thức về nguy cơ rủi ro thiên tai sâu sắc hơn nam giới do tình trạng kinh tế xã hội khó khăn hơn. Phụ nữ chịu tác động tiêu cực hơn nam giới bởi biến đổi khí hậu. Các tham luận trong kỷ yếu hội thảo giàu hàm lượng về lý luận lẫn thực tiễn, bao gồm cả nghiên cứu định lượng, định tính và đưa ra nhiều phát hiện hay. Điều đó cho thấy và khẳng định rằng, ở phạm vi quốc gia và quốc tế, giới và biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những vấn đề được quan tâm bởi mối liên hệ giữa hai thành tố này và việc nâng cao năng lực lồng ghép giới trong biến đổi khí hậu là cần thiết, phù hợp với xu hướng lấy con người là trung tâm và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.

Thành công của Hội thảo là cơ hội để thắt chặt quan hệ của Học viện Phụ nữ Việt Nam với UNWomen và các cơ quan, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường đại học trong nước, quốc tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-28
Chuyên mục
THÔNG TIN KHOA HỌC