HIỂU BIẾT VÀ CÁCH ỨNG PHÓ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI VỚI NHỮNG YẾU TỐ CÓ NGUY CƠ RỦI RO TRÊN MẠNG XÃ HỘI

  • Ngô Thu Trà My
Từ khóa: Hiểu biết, ứng phó, mạng xã hội, yếu tố có nguy cơ rủi ro.

Tóm tắt

Từ năm 2019 cho tới nay, khi toàn thế giới đang phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid - 19, hàng triệu thiếu niên đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn khi tiếp xúc quá nhiều với Internet trong đó có mạng xã hội (MXH). MXH mang lại cho người dùng rất nhiều tiện ích. Mặt khác, việc sử dụng MXH một cách thiếu kỹ năng đang đặt người dùng vào những tình huống tiềm ẩn nhiều rủi ro. Học sinh trung học cơ sở (THCS) thường muốn khẳng định bản thân, mong muốn được mọi người ghi nhận vai trò của mình trên MXH cũng như trong cuộc sống. Tuy nhiên, các em vẫn còn thiếu hiểu biết và cách ứng phó phù hợp với nguy cơ rủi ro trên MXH. Như vậy, việc tìm hiểu kiến thức, cách ứng phó của học sinh với những yếu tố có nguy cơ rủi ro để hướng dẫn các em sử dụng MXH một cách an toàn là vô cùng cần thiết. Bài báo là một phần kết quả của Nghiên cứu Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn của học sinh THCS tại Thành phố Hà Nội trong năm 2020.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-08
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC