Ý ĐỊNH MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO QUA MẠNG XÃ HỘI

  • Vũ Mạnh Cường
  • Lại Xuân Thủy
  • Ngô Thị Hồng Nhung
Từ khóa: Quảng cáo, mạng xã hội, ý định mua hàng, kỳ vọng hiệu suất, tương tác.

Tóm tắt

Phương tiện truyền thông xã hội ngày càng được sử dụng nhiều như một nền tảng để tiến hành các hoạt động marketing và quảng cáo. Các tổ chức đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc và nguồn lực nhờ quảng cáo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thiết kế quảng cáo trên mạng xã hội như thế nào để để thu hút và thúc đẩy khách hàng mua hàng luôn luôn là thách thức đối với các tổ chức kinh doanh. Mục đích của nghiên cứu này là nhận diện và kiểm tra những yếu tố chính của quảng cáo trên mạng xã hội mà có thể dự báo ý định mua hàng. Mô hình lý thuyết được đề xuất dựa trên hai yếu tố từ thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) cùng với tính tương tác và thông tin. Dữ liệu được thu thập thông qua bảng khảo sát của 628 người tham gia. Nghiên cứu này cung cấp một số hướng dẫn về mặt lý thuyết và thực tiễn về cách các nhà marketing có thể lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quảng cáo của họ trên các nền tảng mạng xã hội một cách hiệu quả nhất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-09
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH