GIỚI THIỆU SÁCH KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP CỦA LAO ĐỘNG NỮ TRƯỚC YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

  • Bùi Diễm Hằng
Từ khóa: Khả năng thích ứng nghề nghiệp của lao dộng nữ, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cmcn 4.0, ngành nghề may, nông nghiệp công nghệ cao, điện tử và du lịch lữ hành

Tóm tắt

Học viện Phụ nữ Việt Nam trân trọng giới thiệu cuốn sách: Khả năng thích ứng nghề nghiệp của lao động nữ trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ, đã đánh giá một cách có hệ thống về khả năng thích ứng nghề nghiệp của lao động nữ trong một số ngành nghề chịu sự tác động cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là: May, Nông nghiệp công nghệ cao, Điện tử và Du lịch lữ hành; qua đó có căn cứ để đề xuất các chính sách, giải pháp nâng cao khả năng thích ứng nghề nghiệp của lao động nữ trong tình hình mới.

Cấu trúc của cuốn sách được chia thành 2 phần.

Phần 1: Là kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài cấp Bộ, bao  gồm 4 Chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về khả năng thích ứng nghề nghiệp của lao độn nữ tong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Chương 2: Khả năng thích ứng nghề nghiệp của lao động nữ trong môt jsoos ngành kinh tế ở Việt Nam

Chương 3: Ảnh hưởng của khả năng thích ứng nghề nghiệp đến tình trạng việc làm của lao động nữ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Chương 4: Kết luận và các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao khả năng thích ứng nghề nghiệp của lao động nữ

Phần 2: Bao gồm các báo cáo khoa học về khả năng thích ứng nghề nghiệp của lao động nữ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã được công bố trong Hội thảo khoa học do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức tháng 11/2019.

Chúng tôi hi vọng, cuốn sách Khả năng thích ứng nghề nghiệp của lao dộng nữ trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ đưa đến cho quý bạn đọc những thông tin bổ ích về CMCN 4.0 và những tác động của nó đối với lao động nữ cũng như cách thích ứng đối với CMCN 4.0 của lao động nữ trong các ngành nghề may, nông nghiệp công nghệ cao, điện tử và du lịch lữ hành.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-03
Chuyên mục
THÔNG TIN KHOA HỌC