VAI TRÒ CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THẬP VỚI PHONG TRÀO “BA ĐẢM ĐANG” - BÀI HỌC THỰC TIỄN HIỆN NAY

  • Trần Thị Thu Hiền

Tóm tắt

Cách đây hơn 50 năm, đế quốc Mỹ đã leo thang bắn phá miền Bắc nhằm hủy diệt và ngăn chặn sự ủng hộ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam. Khắp nơi, thanh niên nam nữ đồng lòng lên đường nhập ngũ hoặc xin vào dân công để Nam tiến. Những người mẹ, người vợ, người yêu, người em một mặt động viên con, chồng, người yêu, anh trai tham gia bảo vệ tổ quốc một mặt viết đơn tình nguyện xin được làm thêm những công việc nặng nhọc để người thân yên tâm đi chiến đấu. Trước nhiệm vụ cứu nước, bảo vệ miền Bắc, ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam, đánh bại âm mưu của giặc Mỹ, thể theo nguyện vọng tha thiết của hàng triệu phụ nữ, phong trào “ba đảm đang” ra đời trong bối cảnh đó với vai trò to lớn của chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập.

##submission.authorBiography##

Trần Thị Thu Hiền
Khoa Giới và Phát triển - Học viện Phụ nữ Việt Nam
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-07
Chuyên mục
THÔNG TIN KHOA HỌC