TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN VÙNG TÂY NAM BỘ

  • Hà Thị Thúy

Tóm tắt

Tóm tắt: Bài viết dựa trên phân tích nguồn số liệu định lượng của Dự án điều tra “Thực trạng tiếp cận nguồn lực xã hội của phụ nữ nông thôn” do Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện năm 2016. Bài viết cho thấy phụ nữ nông thôn hiện nay có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế gia đình là khá cao. Tuy nhiên, họ gặp những khó khăn nhất định trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tính dụng chính thức, do vậy không ít phụ nữ nông thôn phải phụ thuộc vào mạng lưới tín dụng phi chính thức. Dù với vai trò là người trực tiếp đi vay hay quyết định khoản vay thì phụ nữ vẫn là người thực hiện chính, người chồng gần như ít thể hiện vai trò trong việc vay các khoản vay để trang trải cuộc sống gia đình hay phát triển kinh tế gia đình. Điều này khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc tiếp cận với vốn vay, nhưng ở một mặt khác tạo thêm gánh nặng, áp lực công việc cho phụ nữ khi ngoài việc chu toàn công việc gia đình, lại phải chịu thêm áp lực từ việc vay, trả nợ cho gia đình. Từ đó cho thấy cần có chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ nông thôn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức nhằm giúp họ phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Abstract: The article is based on analyzing qualitative data of the survey “Social resources access situation of rural women” conducted by the Vietnam Women’s Academy in 2016. The article shows that there is a high demand of rural women on getting a loan to develop household economy. However, they encounter dif-ficulties in accessing official sources of credit capital, so many of them are dependent on unofficial sources of credit capital. Women are the only ones in this process, they can decide to ask for a loan or apply for it them-selves, while their husbands seem to play no role in accessing a loan for family life or household economic de-velopment. That shows the significance of women in accessing loans, but in another aspect, getting loans together with family affair splace more burden and pressure on women. Specific policy to support rural women in accessing official sources of credit capital to develop household economy and improve life quality is needed.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-24
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH