HỘI THẢO “DI CƯ TRONG KỶ NGUYÊN XUYÊN QUỐC GIA: KHÔNG GIAN, KHU VỰC, MẠNG LƯỚI”

  • Dương Kim Anh

Tóm tắt

Ngày 22/2/2018 tại Bandung- thủ phủ miền Tây Java, Cộng hòa Indonesia, Trường Đại học Công giáo Parahyangan  (Parahyangan Catholic University), Indonesia và Đại học Quốc gia Chonnam (Chonnam National University), Hàn Quốc đã tổ chức thành công Hội thảo liên kết quốc tế “Di cư trong kỷ nguyên xuyên quốc gia: Không gian, khu vực, mạng lưới” (Diaspora in transnational era: Space, area, network). Hội thảo đã có 14 bài tham luận của các giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh các trường đại học như Đại học Monash (Australia), Đại học Chonnam (Hàn Quốc), Đại học Sultan Ageng Tirtayasa, Đại học Brawijaya, Đại học Parahyangan (Indonesia), Học viện Phụ nữ Việt Nam (Việt Nam) và đại diện các bộ ngành, tổ chức của Indonesia; nhóm BK21+ Phát triển tài năng sáng tạo di cư toàn cầu của Hàn Quốc; các nhà hoạt động thực tiễn.

Điểm nhấn của Hội thảo là các phân tích lý thuyết, thực tiễn về vấn đề di cư trong bối cảnh toàn cầu hóa như: kinh nghiệm làm mẹ của phụ nữ di cư tại Hàn Quốc; nhìn nhận vấn đề di cư dưới quan điểm truyền thông; việc sử dụng phương tiện truyền thông của phụ nữ di cư và sự giao lưu thẩm thấu văn hóa của người di cư ở Hàn Quốc; hình ảnh phụ nữ di cư dưới con mắt người dân bản địa Hàn Quốc; hoạt động hội nhóm của phụ nữ Trung Quốc tại Hàn Quốc; quy định về lao động di cư ở Kazakhstan; vấn đề di cư của phụ nữ Châu Á tới các nước Hồng Kông, Hàn Quốc, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia…

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-23
Chuyên mục
THÔNG TIN KHOA HỌC