Quay trở lại chi tiết bài viết Xây dựng mô hình toán học về dòng chảy hở hai chiều đứng bằng tiếp cận đối ngẫu Tải xuống tải PDF