Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá ảnh hưởng của diễn biến mặn trên các mô hình canh tác khác nhau ở vùng đất nhiễm mặn thuộc huyện Cần Giuộc bằng mô hình HYDRUS 1D Tải xuống tải PDF