Quay trở lại chi tiết bài viết Kết quả nghiên cứu sửa đổi, bổ sung định mức lao động trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai quản lý Tải xuống tải PDF