Quay trở lại chi tiết bài viết Một số lưu ý khi đánh giá và sử dụng kết quả giám định pháp y trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xâm hại tính mạng, sức khỏe con người Tải xuống tải PDF