Một số lưu ý khi đánh giá và sử dụng kết quả giám định pháp y trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xâm hại tính mạng, sức khỏe con người

  • Lê Thị Ánh Tuyết
Từ khóa: Giám định pháp y, đánh giá kết luận giám định, sử dụng kết luận giám định, các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe

Tóm tắt

Các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe xâm phạm tới các quyền cơ bản của con người với đối tượng, hành vi và thủ đoạn phạm tội đa dạng, gây xáo trộn trật tự xã hội và được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Để điều tra hiệu quả các tội phạm này, hoạt động đánh giá và sử dụng kết quả giám định pháp y đóng một vai trò hết sức quan trọng. Bài viết phân tích về những vấn đề lý luận cũng như các nội dung cần lưu ý về kỹ năng đánh giá, sử dụng bản kết luận giám định pháp y của Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xâm hại tính mạng, sức khỏe con người.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-19