Áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

  • Mai Thu Hằng
Từ khóa: Suy đoán vô tội, tố tụng hình sự, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên

Tóm tắt

Suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự, được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn giải quyết vụ án hình sự, là cơ sở để đánh giá một nền tư pháp văn minh, công bằng và nhân đạo. Việt Nam cũng đã sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ và ghi nhận đây là một trong những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự. Bài viết trình bày về thực tiễn áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-19