Tổng quan thị trường nhà ở tại Singapore

  • Huyền Phan Thị Thanh
  • Nam Phạm Phương
  • Hương Nguyễn Thị Thu
  • Biển Nguyễn Thanh
  • Hà Ngô Thị
  • Cảnh Trần Minh
Từ khóa: chính sách, Hội đồng Nhà ở và Phát triển, thị trường nhà ở

Tóm tắt

Thị trường nhà ở tại Singapore bao gồm thị trường nhà ở thu nhập thấp, thị trường chung cư cao cấp và thị trường nhà ở tư nhân. Để giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân, Chính phủ đã đẩy mạnh việc phát triển thị trường nhà ở thu nhập thấp thông qua việc thành lập Hội đồng Nhà ở và Phát triển vào năm 1960. Tính đến cuối năm 2018, Hội đồng Nhà ở và Phát triển quản lý 1.061.236 căn hộ và trên 80% dân số Singapore được sống trong các dự án nhà ở thu nhập thấp. Thị trường bất động sản Singapore có xu hướng hạ nhiệt kể từ năm 2013 và bắt đầu phục hồi vào quý 2 năm 2017. Để điều tiết thị trường nhà ở, kiểm soát tăng giá nhà và hạn chế đầu cơ, Chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả như giảm thời gian tối đa cho vay mua nhà, giới hạn giá trị các khoản vay, tăng thuế đối với người mua bất động sản… Sự thành công trong chính sách phát triển thị trường nhà ở đã đưa Singapore trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu nhà ở cao trên thế giới, đạt 87,9% năm 2020.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-05