Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu tính kháng khuẩn E.coli ATCC 25922 và chủng nấm mốc Trichoderma receive CPK 63 của kẽm glycinate. Tải xuống tải PDF