Xác định tỷ lệ nhiễm và định loài giun móc/mỏ trong cộng đồng xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang năm 2021

  • Hương Nguyễn Thu
  • Chi Nguyễn Thị Linh
  • Thoa Nguyễn Phương
Từ khóa: giun móc/mỏ, Kato – kaz, phương pháp PCR, Necator americanus, Ancylostoma duodenale

Tóm tắt

Giun móc/mỏ được biết đến là một trong những nguyên nhân gây mất máu kéo dài, với triệu chứng âm ỉ không rõ ràng, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và phụ nữ tuổi sinh sản nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Nghiên cứu đã tiến hành trên 240 người dân ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và xác định tỷ lệ nhiễm giun sán chung là 17,1%, tỷ lệ nhiễm giun móc/mỏ ở đối tượng nghiên cứu thấp 2,9%. Cường độ nhiễm giun móc/mỏ trung bình là 72 trứng/gam phân, thấp nhất là 48 trứng/gam phân, cao nhất là 120 trứng/gam phân. Các trường hợp nhiễm giun móc/mỏ đều ở mức độ nhẹ. 100% đối tượng nhiễm giun móc/mỏ là nông dân và không uống thuốc tẩy giun trong vòng 3 tháng trở lại đây. Tỷ lệ nhiễm giun móc phát hiện nhờ PCR và xét nghiệm dựa vào hình thể lần lượt là 2,9% và 1,2%. Độ nhạy của phương pháp PCR cao gấp 2,42 lần so với phương pháp xét nghiệm xét nghiệm dựa vào hình thể. Kết quả định loài PCR, 100% các trường hợp nhiễm loài giun mỏ Necator americanus.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-05