Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu nồng độ high sensitivity c reactive protein (hs-CRP) ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Bưu điện Tải xuống tải PDF