LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG BÀI TẬP THỂ LỰC CHUYÊN MÔN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐÁ VÒNG CẦU CHO NAM HỌC VIÊN CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT ỨNG DỤNG HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

  • ThS. Nguyễn Viết Anh - Học viện an ninh nhân dân
Từ khóa: Bài tập, thể lực chuyên môn, kỹ thuật đá vòng cầu, Câu lạc bộ Võ thuật ứng dụng, nam học viên, Học viện an ninh nhân dân...

Tóm tắt

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản, chúng tôi đã lựa chọn được 22 bài tập và 06 test đánh giá trình độ thể lực chuyên môn nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá vòng cầu cho nam Học viên Câu lạc bộ Võ thuật ứng dụng có
đủ độ tin cậy, tính thông báo cho nam Học viên Câu lạc bộ Võ thuật ứng dụng Học viện an ninh nhân dân (ANND).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15