HIỆU QUẢ VIỆC ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO HỌC SINH KHỐI 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC 2020 – 2021

  • TS. Phạm Thị Hiên, ThS. Bùi Phan Quang Huy - Trường Đại Học TDTT TP Hồ Chí Minh
Từ khóa: hiệu quả, bài tập phát triển thể lực, học sinh, khối 4

Tóm tắt

Hiệu quả việc ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực cho học sinh khối 4 trường tiểu học Cao Bá Quát, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ năm học 2020 – 2021 được thể hiện: Ở góc độ nhịp tăng trưởng cả nhóm đối chứng và thực nghiệm
đều có sự tăng trưởng điều này phù hợp với quy luật phát triển lứa tuổi dưới tác động của giáo dục thể chất và quan trọng hơn là ở tất cả các nội dung kiểm tra nhóm thực nghiệm luôn có chỉ số nhịp tăng trưởng W% và t trội hơn hẳn so với nhóm đối chứng; Ở góc độ đánh giá xếp loại theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT thì tỷ lệ Tốt của nhóm thực nghiệm cao hơn hẳn so với nhóm đối chứng và đồng thời tỷ lệ Chưa đạt của nhóm đối chứng cao hơn so với nhóm thực nghiệm ở cả hai nhóm nam nữ khối lớp 4.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15