NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TEST SỨC MẠNH NAM VẬN ĐỘNG VIÊN TÁN THỦ TRẺ LỨA TUỔI 13 TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA ĐÀ NẴNG

  • TS. Đỗ Thế Hồng - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Wushu, sức mạnh, test, tiêu chuẩn, VĐV trẻ

Tóm tắt

Thi đấu Tán thủ là cuộc đọ sức trực tiếp giữa hai người, vì vậy việc phát triển và hoàn thiện tố chất thể lực chuyên môn, đồng thời tăng cường năng lực phối hợp vận động là vấn đề cần thiết trong quá trình tập luyện. Thành tích thi đấu
phụ thuộc rất nhiều vào trình độ thể lực của VĐV. Để giải quyết vấn đề trên việc nghiên cứu hệ thống test đánh giá trình độ sức mạnh và xây dựng hệ thống các bài tập phát triển tố chất sức mạnh cho nam VĐV Wushu-Tán thủ lứa tuổi 13-15 đã trở thành điều kiện không thể thiếu được trong quá trình đào tạo VĐV Wushu-Tán thủ trẻ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15