LỰA CHỌN TRÒ CHƠI DƯỚI NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN SÂU BƠI LỘI KHOÁ ĐẠI HỌC 14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

  • ThS. Trần Thị Kim Anh - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Bơi lội; huấn luyện thể lực; trò chơi dưới nước

Tóm tắt

Bơi lội là môn thuộc nhóm các môn thể thao cá nhân; Trong quá trình học tập thì vấn đề thể lực của sinh viên là yếu tố rất quan trọng và then chốt đề hoàn thành nội dung bài tập đạt kết quả tốt. Đề tài khảo sát những yếu tố liên quan ảnh
hưởng đến phát triển thể lực của sinh viên từ đó nghiên cứu các trò chơi dưới nước phù hợp để phát triển thể lực cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của nhà trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15